Photo : Takeo Oguma


Place : KENROKUEN, Kanazawa    Photo : Yoshiaki Takamine

Place : Shinjuku    Photo : Yoshiya Yamazaki

Photo : Takeo Oguma


  Place : London, UK    Photo : Yoshiaki Takamine

Photo : David Millar

Photo : Takeo Oguma