Place : KURAKI Noh Theatre, Yokohama    Photo : Yurina Motozuka

Photo : Takeo Oguma


Styling : mitsukimono    Photo : Yurina Motozuka

Place : Shibuya Photo:Tomo

Place : KENROKUEN, Kanazawa    Photo : Yoshiaki Takamine